Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Οι προηγούμενες διοργανώσεις

3rd Occupational Health & Safety Conference

The 3rd Occupational Health and Safety (OHS) Conference, held in Athens, was organized in four Sections covering all aspects of OHS. They were:

  • Towards a healthier, safer and more productive working environment.
  • Recommended practices for "zero" working accidents and minimization of diseases.
  • Risk assessment, formulating safe and hygienic working environments with the participation of all concerned. Training and the creation of a "prevention" culture.
  • Challenges and opportunities for OHS in today's continuously changing working environments.
Read more

Παρουσιάσεις ομιλητών του 3rd Occupational Health & Safety Conference


Occupational Health & Safety Conference '13

Παρουσιάσεις ομιλητών του Occupational Health & Safety Conference '13


Occupational Health & Safety Conference '12

Παρουσιάσεις ομιλητών του Occupational Health & Safety Conference '12


  • ΧΟΡΗΓΟΣ
GEP
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR