Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλα τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη που φέρουν την ευθύνη της Υγείας, Ευεξίας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων, καθώς και σε αξιωματούχους από συναρμόδια Υπουργεία και θεσμικούς φορείς, τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας.

Αναλυτικότερα ενδιαφέρει:
Στελέχη Διευθύνσεων Υγείας και Ασφάλειας Τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας Στελέχη Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Μέλη επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας Στελέχη τεχνικών διευθύνσεων εγκαταστάσεων Στελέχη διευθύνσεων παραγωγής Επόπτες εργασίας Συμβούλους συστημάτων ποιότητας Επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς Επιχειρηματίες και HR Managers

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
GEP
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR