Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Θεματολογία

Το 4th Occupational Health & Safety Conference εστιάζεται στα παρακάτω:

  • Τάσεις και ενέργειες για μηδέν ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
  • Προγράμματα Επίτευξης Ασφαλούς Συμπεριφοράς
  • Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων
  • Οδική Συμπεριφορά & Ασφάλεια
  • Τεχνολογίες - ΜΑΠ για τη διασφάλιση της υγείας & ασφάλειας στην εργασία
  • Διαδραστικές συζητήσεις αρμοδίων στελεχών γνωστών brands για τα καυτά θέματα που σχετίζονται με στρατηγικές και τεχνολογίες εξελίξεις βελτίωσης και προαγωγής της υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
  • ΧΟΡΗΓΟΣ
GEP
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR