Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Χορηγοί

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
GEP

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας στην Ελλάδα. Με το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας, με εμπειρία, τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην γκάμα των υπηρεσιών της, εντάσσονται και οι εκπαιδεύσεις στις Πρώτες Βοήθειες, στην Πυρασφάλεια, στην Ασφάλεια γραφείων, στην εργασία σε ύψος κ.α. με χρήση σύγχρονων συμμετοχικών μεθόδων. Εκπαιδευτική πρωτοπορία της GEP είναι τα e-Learning προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας. Η εταιρεία καλύπτει με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 220.000 εργαζομένους, σε 1900 επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, σε 11.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Η Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, διαθέτει την πρώτη άδεια (ΕΞ.Υ.Π.Π.) και έχει καθιερωθεί ως θεσμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ποιότητα, συνέπεια και την καινοτομία στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας (ΑΥΕ). Φιλοσοφία της είναι «ο άνθρωπος στο επίκεντρο» και πρακτική της οι «αξιόπιστες λύσεις στην ιδανική τιμή».

Η Terracom είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων στη Βορειοδυτική Ελλάδα η οποία παρέχει υπηρεσίες μηχανοργάνωσης και ανάπτυξης συστημάτων ασφαλείας. Με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, διατηρεί πελάτες σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως έχοντας αναπτύξει κομβικές συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού.

  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Conferience is an interactive web-app facilitating direct interactive possibilities among speakers and audiences for events such as: lectures, presentations, conferences, polling, training courses, seminars, focus groups, research & (executive) meetings.

Γίνετε χορηγός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές παροχές της χορηγίας σας επικοινωνήστε απευθείας με την:

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 252), fax: 210 6617 778, e-mail: mkafeza@boussias.com

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
GEP
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR